Werkwijze

 

Vraaggesprek

Een osteopathisch consult zal altijd beginnen met een vraaggesprek om de klachten nauwkeurig in kaart te brengen. Dit vraaggesprek zal ook terug gaan naar eventuele ongemakken uit het verleden want ogenschijnlijk onbelangrijke problemen kunnen vele jaren later verregaande consequenties hebben voor het functioneren van het menselijk lichaam.

 

Onderzoek

Na het vraaggesprek vindt er een onderzoek plaats. Op deze manier proberen we te achterhalen welke bewegingsbeperkingen met uw klachten samen kunnen hangen. De osteopaat zal telkens het gehele lichaam onderzoeken en zich niet uitsluitend richten op de klachtenregio. Aansluitend zullen de bevindingen besproken worden en er een plan van aanpak besproken worden.

 

Behandeling

De behandeling zal bestaan uit voornamelijk zachte handgrepen waarmee we trachten de bewegingsverliezen te herstellen. Vaak bevindt de oorzaak van uw klachten zich in een andere regio dan waar de klachten zich uiten.

Na de behandeling krijgt u indien nodig adviezen mee en moet het lichaam voldoende tijd krijgen een nieuw evenwicht te herstellen. Het is daarom aan te raden de dag van de behandeling geen sporten meer te beoefenen en voldoende water te drinken.

 

Evaluatie

Na elke behandeling zal er een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of de gekozen behandelstrategie de juiste was of dat deze aangepast dient te worden. Er zal nooit zinloos doorbehandeld worden.