Over Osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van bewegingsbeperkingen in de verschillende weefsels van het lichaam. Hij zal trachten de beweeglijkheid, doorbloeding, bezenuwing en de stofwisseling zo optimaal mogelijk te laten functioneren waardoor men met zo min mogelijk beperkingen kan functioneren. Manueel, omdat onderzoek en behandeling alleen met de handen geschiedt en er dus geen apparaten aan te pas komen.

Een osteopaat behandeld alleen functionele letsels. In geval van ziekten zal er altijd doorverwezen worden naar de arts voor verdere diagnostiek en behandeling. Anders dan de fysiotherapie zal de osteopaat zich niet alleen richten op de klachtenregio maar telkens het hele lichaam onderzoeken en behandelen.

  

 

 

Wanneer Osteopathie

Het menselijk lichaam werkt als een biologische eenheid dat bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden. Als het lichaam gezond is heeft het een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen.

Indien dit evenwicht verstoord is geraakt door een ongeluk, operatie, infectie, negatieve stress of slechte voedingsgewoontes, dan kan het lichaam hulp nodig hebben om het evenwicht te herstellen. Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen.

 

 

Kwaliteit

Het is belangrijk dat u er van op aan kunt dat uw osteopaat bekwaam is en voldoet aan normen die de overheid, uw verzekeraar en de beroepsgroep osteopathie aan uw zorgverlener stellen.

U herkent een NRO geregistreerde osteopaat aan de merktitel D.O.-MRO. Dit is een gedeponeerd merk en geeft u garantie dat u met een NRO geregistreerde osteopaat te maken heeft. 

Alle in het NRO geregistreerde osteopaten voldoen bij inschrijving aan de registratie eisen. Deze eisen omvatten:

  • De (voor-)opleiding is geaccrediteerd en leidt op volgens de normen van het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie
  • Uw osteopaat handelt conform de Beroepscode en het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie
  • De praktijkvoering en praktijkruimte voldoen aan de eisen en worden periodiek door het register getoetst
  • De werkeis: uw osteopaat werkt voldoende uren
  • Uw osteopaat valt onder het klacht- en tuchtrecht binnen onafhankelijke commissies van het NRO
  • Uw osteopaat is als zodanig verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid

Periodiek moet aan eisen voor herregistratie worden voldaan. Deze eisen omvatten:

  • Deskundigheidsbevordering: uw osteopaat volgt voldoende na- en bijscholing en blijft zich vakinhoudelijk ontwikkelen, zowel binnen het domein osteopathie als algemeen medische basiskennis
  • De praktijkvoering en praktijkruimte voldoen aan de eisen en worden periodiek door het register getoetst
  • De werkervaringseis: uw osteopaat werkt voldoende uren

Het NRO bewaakt de kwaliteit en deskundigheidsontwikkeling van uw osteopaat. Het NRO handhaaft criteria en reglementen om de kwaliteit van de geregistreerde osteopaten te bewaken. Naast deze criteria en reglementen controleert het register wettelijke en door zorgverzekeraars voorgeschreven eisen. Het onafhankelijke College voor Osteopathie (een soort raad van toezicht) ziet toe op de correcte implementatie en wijziging van de regelgeving. Dit garandeert een door de beroepsgroep gedragen kwaliteitsbeleid wat houdbaar is naar externen (patiënten, overheid, zorgverzekeraars, etc.).(www.osteopathie-nro.nl

 

 

Uw Osteopaat

Na 3 jaar als beroepsmilitair gewerkt te hebben en diverse malen het buitenland bezocht te hebben besloot ik om fysiotherapie te gaan studeren. Deze studie heb ik in Antwerpen afgerond om daarna fulltime aan de slag te gaan in mijn geboortedorp Someren. Al snel merkte ik dat de meeste klachten van het lichaam niet protocollair behandeld kunnen worden maar telkens een persoonlijke en individuele aanpak verdienen.

Osteopathie Michiels

Sander Michiels

Osteopathie was daarom een logische keuze. Ik ronde mijn studie in 2014 af aan de International Academy of Osteopathy in Gent. Ik ben afgestudeerd met een onderzoek naar de mechanische invloed van de dunne darm op de onderrug. Dit onderwerp liet mooi zien dat het lichaam werkt als een functioneel geheel en als een biologische eenheid.

Ik behandel volwassenen maar ook de kleintjes zijn bij mij in goede handen.

 

 

Gevolgde bijscholing:

•   2004 – 2007
Bachelor Fysiotherapie
•   2008
Master Fysiotherapie
•   2008 – 2014
The International Academy of Osteopathy in Gent
•   2014 – 2015
Geintegreerde Technieken volgens de Bakker. Blok 1 t/m 5 + 3 praktijkweekenden
•   2016
Osteopathie bij Kinderen (Verloskundigen, kinderarts)
•   2016
Cranio-fasciale technieken (Clive, Liz en Neil Hayden)
•   2016
Osteopathie bij Kinderen Leer en gedragsstoornissen (Autisme, PDD-NOS, ADHD, ADD, Dyslexie, Dyscalculie en autistiforme beelden)
•   2016 – 2017
Osteopathie bij kinderen (www.pro-osteo.com: fertiliteit, zwangerschap, de pasgeborene en de ontwikkeling van het kind)
•   2017
EHBO bij kinderen
•   2017
Perinatale psychologie en de invloed hiervan op het lichaam van het opgroeiende kind (Terence Dowling DO)