Goed om te weten

Goed om te weten
Oog voor kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles in onze praktijk. Daarom voldoen we aan alle strenge normen van de overheid, de verzekeraar en de beroepsgroep osteopathie. Daarnaast waakt het Nederlands Register voor Osteopathie over de kwaliteit van onze beroepsuitoefening. Een veilig idee, zowel voor u als voor mij.

Ingericht op uw privacy

Vanzelfsprekend waarborgen we uw privacy in onze praktijk. We beschikken over afgesloten behandelruimten en volgen nauwgezet de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat we geen medische en persoonlijke gegevens doorgeven aan derden zonder uw toestemming.